BEECO – novi član AEBIOM-a

Ponosni smo što možemo objaviti da smo postali članom AEBIOM-a.

Europska udruga za biomasu (AEBIOM) zajednička je inicijativa bioenergetskog sektora koja za cilj ima razvoj održivog bioenergetskog tržišta temeljenog na ravnopravnim poslovnim uvjetima.

AEBIOM je neprofitna međunarodna organizacija sa sjedištem u Bruxellesu a osnovana je 1990. godine. Okuplja oko 30 udruga i 90 tvrtki, fakulteta i drugih udruga iz cijele Europe te predstavlja više od 4000 neizravnih članova, uključujući uglavnom tvrtke i istraživačke centre.

Više o AEBIOM-u