Činjenice i pokazatelji korištenja bioenergije u EU

Izvještaj koji je objavio Centar znanja bioekonomije Europske komisije sintetizira i sažima najnovije dostupne podatke o bioenergiji u EU. Pokazuje kako bioenergija ne samo da doprinosi obnovljivoj energiji nego i energetskoj sigurnosti EU-a, budući da se 96% bioenergetske sirovine proizvodi unutar granica EU, većinom iz šumarstva.

Na temelju podataka iz 2016. godine, Njemačka, Francuska, Italija, Švedska i Velika Britanija su pet najvećih potrošača bioenergije unutar EU-28. Međutim, skandinavske i baltičke zemlje te Austrija troše najviše bioenergije po stanovniku. Situacija s obzirom na različite uporabe energije, potrošnja varira od zemlje do zemlje. Njemačka, Italija i Švedska nalaze se među prvih pet zemalja u pogledu tri krajnje uporabe bioenergije (grijanje i hlađenje, električna energija i transportna biogoriva).

Izvještaju možete mu pristupiti ovdje!