Energetske kulture

Ostaci u poljoprivrednoj i šumarskoj proizvodnji čine jednu od bitnih stavki kada se radi o biomasi. Međutim, kako sadržaj tih ostataka u većini slučajeva odstupa od tražene norme i kako je količina tih ostataka puno manja od kapaciteta kojega nudi poljoprivredna površina na kojoj su uzgajani, stručnjaci su kroz različita ispitivanja uspjeli pronaći idealno rješenje za ovaj problem.

Rješenje je uzgoj energetskih usjeva za proizvodnju biomase i njenu daljnju obradu te pretvaranje u željeni oblik energije ili sirovine različitim postupcima. No, s obzirom na sve veću populaciju i smanjenje obradivih površina, prednost korištenja zemljišta svodi se na prehrambenu industriju.

Kako bi se izbjegla kompeticija s prehrambenom industrijom BEECO je uzgoj energetskih kultura usmjerio na zapuštene, marginalne i neobrađene površine.

U Europi je u središtu pozornosti industrije energetskih kultura Miscanthus x giganteus, ali postoji mnogo kvalitetnih kultura koje se koriste u tu svrhu: Sida hermaphrodita, Arundo donax, Phalaris arundinaces, Pennisetum purpureum, Salix spp. i drugo.