Europski parlament odobrio je REDII

Europski parlament je 13. studenog glasovanjem je odobrio nove ciljeve za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i biogoriva druge generacije, odnosno sporazum koji je postignut s Europskim vijećem o revidiranoj Direktivi o obnovljivoj energiji (REDII).

Članovi parlamenta su sa 495 naprema 68 odobrili obvezujući cilj koji će zahtijevati da najmanje 32 % bruto krajnje potrošnje energije Europske unije do 2030. godine bude iz obnovljivih izvora. Parlament je također sa 434 naprema 104 glasa odobrio indikativni cilj koji će zahtijevati povećanje energetske učinkovitosti za 32,5 % do 2030. godine. Treće je glasovanje, sa 475 naprema 100 glasova, odobrilo vladavinu Energetske koja će od svake države članice zahtijevati da do kraja 2019. godine predstave 10-godišnji nacionalni plan energije i klime s nacionalnim ciljevima, politikama i mjerama te svakih 10 godina nakon toga. Zajedno, tri zakonodavne legislative dio su paketa Clean Energy for All Europeans.
Informacije koje je objavio Europski parlament pokazuju da će se ciljevi za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost pregledati do 2023. godine. Ciljevi se, međutim, mogu povećati ali ne i spustiti.
Kao dio paketa, za biogoriva druge generacije mora se osigurati udio od najmanje 14 posto transportnog goriva do 2030. godine. Prva generacija biogoriva koja se smatra visokim rizikom za neizravnu promjenu korištenja zemljišta (ILUC) više se neće ubrajati u ciljeve obnovljivih izvora energije EU-a od početka 2030. godine. Od 2019. do 2030. godine, doprinos prve generacije biogoriva energetskim ciljevima EU postupno će se ukinuti.

Nakon što Vijeće formalno usvoji sporazum, nova će pravila biti objavljena u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu 20 dana nakon objavljivanja. Uredba o upravljanju će se izravno primijeniti na sve zemlje članice. Međutim, države članice morat će u roku od 18 mjeseci prenijeti nove elemente dvaju drugih direktiva u nacionalni zakon.

Europska udruga obnovljivog etanola ePURE izjavila je kako konačno usvajanje REDII-a Europskog parlamenta otvara vrata učinkovitijem pristupu dekarbonizaciji prometa, no upozorio je da će države članice morati same pretvoriti tu ambiciju u akciju.

Prema ePURE-u, REDII potvrđuje važnost održive proizvodnje biogoriva na bazi usjeva, uključujući i europski etanol, u postizanju ugljičnih ciljeva EU. Direktiva, međutim, ograničava doprinos koji ta goriva mogu pružiti državama članicama u cilju ”2020” od 7 %. ePURE kaže da države članice moraju do 2020. godine povećati njihovu uporabu obnovljivo proizvedenog etanola u transportu ako žele maksimizirati njihovu sposobnost postizanja ciljeva obnovljivih izvora i klimatskih promjena.

“Ovdje postoji poruka za Europsku komisiju koja se priprema otkriti svoju dugoročnu strategiju smanjenja emisija”, rekao je Emmanuel Desplechin, glavni tajnik ePURE-a. “Zemlje članice i Europski parlament složili su se da održiva biogoriva na bazi usjeva poput EU etanola imaju važnu ulogu u dekarbonizaciji. Nova dugoročna strategija do 2050. godine trebala bi to potvrditi priznavanjem važnosti etanola u prvoj i drugoj generaciji. To bi emitiralo čvrst signal Bruxellesa do država članica da je EU ozbiljna oko smanjenja emisija iz prometa”.

AEBIOM, udruga za biomasu u Europi, izjavila je kako je REDII dobar, ali neće učiniti dovoljno za dekarbonizaciju sektora grijanja i hlađenja EU. Dok se većina dosadašnjih napora usmjerila na promicanje obnovljivih izvora energije, AEBIOM je kazao kako novi REDII konačno rješava i grijanje i hlađenje, što predstavlja oko polovicu trenutne potrošnje energije u EU. AEBIOM i skupina drugih europskih organizacija, međutim, pozivaju EU da bude ambiciozniji u nastojanjima da potakne korištenje obnovljivih izvora energije u grijanju i hlađenju. “Krajnji sporazum je pragmatičan: sada pozivamo zemlje članice da poduzmu konkretne mjere za ukidanje subvencija iz fosilnih goriva i uvođenje strategija za određivanje cijena ugljika”, rekao je Jean-Marc Jossart, glavni tajnik AEBIOM-a.

Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama Europskog parlamenta.

Izvor: Biomass Magazine