Hrvatski potencijal

Miscanthus giganteus se u EU komercijalno uzgaja na tek 20 000 hektara, većinom u UK (10 000 ha), Francuskoj (4 000 ha), Njemačkoj (4 000 ha), Švicarskoj (500 ha) te Poljskoj (500 ha). Istovremeno Hrvatska raspolaže sa čak 750 000 hektara neiskorištenog zemljišta. Uz to, teritorij Republike Hrvatske je klasificiran kao jedan od najpovoljnijih za uzgoj ove kulture.

Na temelju ovih usporedbi Hrvatska predstavlja visoko potencijalnu državu za regionalni rast u proizvodnji rasadnog materijala, biomase i proizvoda dobivenih obradom biomase.

Izazovi EU28 bio-ekonomije

  • Poljoprivredni sektor EU28 treba ekonomski isplativo i održivo proizvoditi hranu, stočnu hranu i sirovinu  biomase;
  • Konkurentnost prehrambene, stočne i energetske industrije je u rastu te se očekuje cjenovni porast na tržištu;
  • Zbog ograničene dostupnosti obradivih površina unutar EU dolazi do konkurentnosti različitih industrija;
  • Ključni faktor za uspjeh europske bioekonomije jest sposobnost EU da održivo gospodari kvalitetom i kvantitetom biomase za energetsku i industrijsku upotrebu.

Hrvatske bioenergetske mogućnosti

  • Hrvatska posjeduje idealne klimatske uvjete i više od 750.000 hektara neiskorištenog i zapuštenog poljoprivrednog zemljišta pogodnog za uzgoj višegodišnjih lignoceluloznih usjeva (primjerice, Miscanthus x giganteus)
  • Proizvodnja biogoriva u Hrvatskoj (osim ogrjevnog drva i otpada drvne industrije) nije dosad dostigla veće razmjere
  • Visoka efikasnost iskoristivosti izvora, visoka produktivnost i okolišni čimbenici te različite druge korisne karakteristike, uključujući širok spektar krajnjih korisnika biomase Miscanthus x giganteus, postavljaju Miscanthus kao ključnu lignoceluloznu kulturu za proizvodnju u Hrvatskoj i na zapadnom Balkanu
  • Spomenuta se nastojanja slažu s globalnim trendovima boljeg korištenja prirodnih i energetskih resursa, korištenja biomase kao izvora energije sukladno Nacionalnom programu energetske učinkovitosti i direktivi EU o obnovljivim izvorima energije;

 

Literatura:

Lewandowski, I., Clifton-Brown, J., Trindade, L. M., van der Linden, G. C., Schwarz, K. U., Müller-Sämann, K., … & Farrar, K. (2016). Progress on optimizing miscanthus biomass production for the European bioeconomy: Results of the EU FP7 project OPTIMISC. Frontiers in Plant Science, 7.

http://www.zemljiste.mps.hr/o-agenciji/godisnja-izvjesca.html