Korak prema većem korištenju biomase u Europi

Europska inicijativa uspješno je ispitala upotrebljivost miskanthusa za proizvodnju biogoriva. Korištena tehnologija mogla bi pomoći u realizaciji potpunog potencijala ove obećavajuće energetske kulture.

Povećavanje proizvodnje i iskoristivosti biomase ključno je za suzbijanje klimatskih promjena, osiguranje sigurnosti hrane, stvaranje održivih sirovina i povećanje raznolikosti energetskih resursa. Konkretno, očekuje se da će razvoj energetskih i industrijskih kultura koje je moguće uzgajati na marginalnim ili neiskorištenim površinama igrati važnu ulogu u pokretanju tranzicije s fosilne na bioekonomiju.

Baveći se upravo ovim problemom, partneri projekta GRACE koji financira EU testirali su tehnologiju koja biomasu miskanthusa pretvara u lignocelulozne šećere i etanol. Prema priopćenju za javnost projektnog partnera INA-Industrija nafte, d.d. (INA), miskantus je prikupljen s demonstracijske površine u Hrvatskoj 2019. godine. Nakon toga je otpremljen u njemačko pretkomercijalno postrojenje Clariant, gdje je prerađeno oko 30 tona biomase ove biljke. “Zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji, bilo je moguće proizvesti napredni bioetanol koji je uklopljen u fosilna goriva”, kaže Stjepan Nikolić, INA-in operativni direktor rafinerije i marketinga. Dodaje:

“Ovo je samo jedan od mnogih koraka koje je potrebno poduzeti kako bi se ispunili preduvjeti za razvoj biorefinerije u Sisku.”

Jačanje potencijala

Miskantus, višegodišnja trava podrijetlom iz jugoistočne Azije privlači veliku pažnju jer se njegova biomasa može koristiti za razne procese kao što su izgaranje, pretvaranje u bioetanol, proizvodnja građevinskih materijala i osnovnih kemikalija. Izbjegavajući koliziju s hranom i krmnim kulturama, miskantus i konoplja uzgajaju se u područjima koja su napuštena ili manje povoljna za proizvodnju hrane zbog manjih prinosa ili onečišćenja teškim metalima.

GRACE se usredotočuje na povećanje proizvodnje miskantusa i konoplje na poljoprivrednim površinama niske produktivnosti, napuštenom zemljištu ili zemljištu s onečišćenim tlom. „U projektu se koristi deset različitih demonstracijskih slučajeva u svrhu ukazivanja na to da se uzgoj biomase može povezati sa industrijskom proizvodnjom različitih proizvoda na bazi biomase“, kako je navedeno na web stranici projekta.

Projekt GRACE (GRowing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries) nadograđuje se na znanju stečenom kroz projeketeOPTIMISC i MULTIHEMP, financiranih od strane EU a koji su završili 2016. i 2017. godine. Ti su projekti također obuhvaćali proizvodnju miskantusa i konoplje pogodne za razne namjene. U informativnom listu o projektu na CORDIS platformi navedeno je: „Međutim, oba su projekta koristila male testne površine i identificirala mogućnosti korištenja samo u laboratorijskim razmjerima. Genotipovi miskantusa ili konoplje koje su posebno pogodni za marginalna još nisu dostupni. Glavni problem za razvoj takvih sorti je nedostatak podataka o njihovoj učinkovitosti u stvarnim razmjerima. Stoga je sljedeći korak u razvoju tih kultura za rastuću bioekonomiju dokazivanje izvedivosti povećanja njihove proizvodnje.”

Konzorcij uključen u GRACE uključuje partnere sa sveučilišta, poljoprivrednog sektora i industrije.

Za više informacija pogledajte:

Web stranica projekta GRACE

Izvor: CORDIS