Miscanthus ukratko

Miscanthus x giganteus

Miscanthus je višegodišnja rizomatska trava koja potječe iz Azije i ima fotosintetski sustav tipa C4. Najčešće korištena vrsta je Miscanthus x giganteus koja je sterilni triploidni hibrid M. sacchariflorusa (diploid) i M. sinensisa
(tetraploid).

Miscantus x giganteus ukratko:

• Biljka je sterilna i ne proizvodi sjeme, pa stoga nije niti invazivna

• Godišnji prinosi mogu biti do 35 tona po hektaru

• Koncetracija vlage pri žetvi je 10-15 %

• Visoka učinkovitost skladištenja ugljika 5.2-8.2 tC/ha/g

• Nizak udio pepela i minerala <2% – čisto izgaranje

• Do 16 mm BTU/t, ili približno 19 MJ/kg na bazi suhe tvari

 

Još kratkih informacija:

 

Sterilni hibrid Miscanthus x giganteus je visoko vrijedna travnata kultura pogodna za proizvodnju energije iz njene lignocelulozne biomase. Iako je pogodna za proizvodnju biogoriva druge generacije, istraživana lignocelulozna biomasa se trenutno najčešće upotrebljava u svrhu proizvodnje toplinske i/ili električne energije direktnim izgaranjem. Upotrebom biogoriva u transportu i biomase u postrojenjima za proizvodnju toplinske i/ili električne energije smanjuje se emisija stakleničkih plinova. Za razliku od fosilnih goriva, ugljik emitiran u atmosferu prilikom izgaranja biomase i biogoriva se ponovno vraća u biljku tokom njenog razvojnog ciklusa. Također, smatra se da je Miscanthus među kulturama s najvećom energetskom iskoristivosti po hektru u Europi.

Miscanthus x giganteus je višegodišnji travnati hibrid koji ima veću fotosintetsku učinkovitost i manje potrebe za vodom u odnosu na ostale kulture. U odnosu na ratarske kulture, Miscanthus ne zahtjeva veće količine sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva te se tlo obrađuje samo prije podizanja nasada. Na taj način smanjuje se erozija i crpljenje tla. U svom razvojnom ciklusu Miscanthus koristi istu količinu ugljika koja se emitira izgaranjem njegove biomase pa stoga nema neto povećanja CO2 u atmosferi. Istraživanja su pokazala da se najveće smanjenje emisije stakleničkih plinova kod uzgoja biomase za energetske svrhe može postići uzgojem Miscanthusa na postojećim plodnim i degradiranim obradivim tlima umjesto na trenutno netaknutim ekosustavima. Uzgojem višegodišnjih energetskih kultura povećava se fiksacija i skladištenje ugljika iz atmosfere što pridonosi boljoj ravnoteži ugljičnog dioksida. Istraživanja su također pokazala da, usporedno sa žitaricama, nasadi Miscanthusa mogu poboljšati bioraznolikost kroz niz divljih životinjskih vrsta uključujući gliste, pauke, sisavce te gnjezdišta za ptice. Nasadi Miscanthusa pružaju sklonište kroz gotovo cijelu godinu s obzirom da se žetva vrši jednom godišnje neposredno prije ponovnog rasta biljke. Nedavna studija je pokazala da nasadi imaju neposrednu korist u očuvanju bioraznolikosti zbog pružanja zaklona pticama, manjim sisavcima i beskralješnjacima preko zime.

Svjetska industrija je u potrazi za novim izvorima energije. Potreba za biogorivima konstantno raste, te bi jednoga dana mogla u potpunosti zamijeniti fosilna goriva kao što su ugljen, nafta i prirodni plin. Energetska biljka mora rasti brzo, ne smije previše iscrpljivati tlo, te mora biti upotrebljiva u više svrha. Miscanthus je biljka koja zadovoljava sve navedene kriterije, te njegov uzgoj u energetske svrhe je vrlo učinkovit i opravdan. Neto kalorična vrijednost Miscanthusa na suhoj osnovi je 17 MJ/kg. Energetska vrijednost 20 t suhe biomase Miscanthusa je jednaka onoj od 8 tona ugljena. Prema istraživanju njemačkih znanstvenika proizvođač može dobiti količinu goriva koja odgovara 8000 litara lož ulja iz jednog hektara nasada Miscanthsa svake godine.

Plan projekta tvrtke BEECO izravno daje snažnu potporu Republici Hrvatskoj u njenom nastojanju da bude energetski neovisna i sigurna, te u zamjeni uvoznih fosilnih goriva sa domaćim zelenim izvorima energije. To olakšava i provedbu zadanih ciljeva propisanih od strane EU kroz EU 2020 direktivu o obnovljivim izvorima energije, na koju se Hrvatska obvezala postavši članica Europske Unije. Također, projekt osigurava opskrbu energijom i dugoročnu održivost, te stvara uvjete koji omogućuju razvoj samo održivog „eko-selo“ modela diljem zemlje, i poboljšava okoliš u kojem živimo.

Održivost Miscanthusa leži upravo u činjenici da je uzgoj moguć na marginalnim tlima koja nisu pogodna za uzgoj hrane. Starenjem usjeva rizom poboljšava stabilnost tla što olakšava kretanje mehanizacije prilikom žetve. Iz razloga što uspijeva na tlima slabije kvalitete, sa minimalno ili bez dodatnih ulaganja, Miscanthus nudi mogućnost poljoprivrednicima za podizanje plodnosti tla koje se nakon eksplatacijskog razdoblja Miscanthusa može ponovno koristiti u svrhu uzgoja prehrambenih kultura. Miscanthus se neće uzgajati na tlima koja su pogodna za uzgoj hrane, što automatski odbacuje potencijalne kompeticije između uzgoja prehrambenih kultura i proizvodnje biomase.

Mehanički način uklanjanja Miscanthusa je najpoželjniji. Nakon uklanjanja, tlo je spremno za ponovnu kultivaciju energetskih i ostalih kultura. Miscanthus također posjeduje kvalitetne karakteristike s aspekta fiksacije ugljika, što povoljno utječe na njegovu akumulaciju u tlu.

Miscanthus je visoko energetska kultura koja vrlo učinkovito iskorištava dostupna hranjiva, vodu i ugljik, te ima vrlo niske zahtjeve za dodatnim hranjivima. Miscanthus posjeduje snažan mehanizam koji mu nakon vegetacijskog perioda omogućuje premještanje hranjiva iz stabljika i lišća u rizome, te ponovno korištenje uoči sljedećeg vegetacijskog ciklusa. Miscanthus karakterizira visoka učinkovitost iskorištavanja hranjiva, osobito dušika, što u konačnici pozitivno utječe na cjelokupnu ekonomsku i ekološku sliku uzgoja.

Fitoremedijacja je metoda u kojoj se koriste biljke koje posjeduju mogućnost uklanjanja onečišćivača iz tla. Cilj takve metode je dovođenje zagađenog ekosustava u njegovo prvobitno stanje. Fitoremedijacija je ekonomski i ekološki prihvatljiva „zelena tehnologija“, a koristi se za saniranje raznih onečišćenja na različitim tipovima tala. Miscanthus je relativno nova kultura u području fitoremedijacije, međutim istraživanja pokazuju njegov veliki potencijal u uklanjanju teških metala iz tla, te se preporuča njegov uzgoj.

Projekt tvrtke BEECO pruža snažnu potporu ruralnim zajednicama kroz model uzgoja i prerade na lokalnoj razini, što otvara nova radna mjesta te neposredno povećava poslovne aktivnosti. Projekt povećava produktivnost, poboljšava konkurentnost te infrastrukturu lokalnih zajednica, potiče regionalnu trgovinu i povećava porezne prihode u ruralnim područjima. Tvrtka će uzgajati i prerađivati lokalno.

Tržište energetskih kultura (kulture koje se uzgajaju isključivo u energetske svrhe, odnosno kako bi se njihova biomasa spaljivala u elektranama, kogeneracijskim postrojenjima ili sustavima za grijanje) raste. Prodaja Miscanthusa je jednostavna te se ista može koristiti u mnogo svrha. Na primjer, stabljika se može koristiti kao visoko kvalitetni izolacijski materijal, ali i kao sirovina za dobivanje bioplastike. Već postoje pojedini autodijelovi (kotači, odbojnici i naplatci), sjajna je i kao sirovina za stočnu stelju, te kao sirovina za industrijsku upotrebu bilo koje vrste. Istraživači Sveučilišta u Bonnu koriste ovu biljku za proizvodnju lakog betona. Energetski potencijal joj je čak 12% ukupnih energetskih potreba EU do 2050.

Postoji dobar financijski temelj za uzgoj Miscanthusa koji potpomaže proizvodnju prehrambenih kultura. Miscanthus zahtjeva minimalan unos hranjiva dok stvara visoke godišnje prinose (20-30 tona / hektaru) što poljoprivrednicima pruža dosljedne povrate, pružajući time kvalitetnu financijsku sigurnost.

S obzirom na nestabilne cijene žitarica i drugih prehrambenih kultura te potrebama za povećanjem povrata iz svih raspoloživih površina, Miscanthus je održivo rješenje. Uzgoj višegodišnjih kultura pruža profitabilni prihod s relativno niskim ulaganjima, što znači da se uzgoj prehrambenih kultura može organizirati puno bolje, te uzgajivači imaju prostora raditi pametnije, a ne teže.