Mogućnost uzgoja energetskih kultura

Postojeća istraživanja pokazala su da je domaća raspoloživost biomase za proizvodnju energije između 169 i 737 Mtoe godišnje u Europi od 2050. nadalje (vidi sliku 1). Pregled literature zaključuje da se potencijal srednjeg dometa od 406 Mtoe, koji iznosi oko 24% ukupne potrošnje energije u EU-28 u 2017., može postići do 2050. – uzimajući u obzir različita ograničenja (npr. troškove). To znači da, u usporedbi sa stvarnim 144 Mtoe korištenim u 2017. godini, potencijal daje dovoljno prostora da se gotovo utrostruči količina bioenergije u energetskom paketu EU-28.

Slika 1. Bruto potrošnja energije iz biomase u 2017. godini i potencijal za 2050. za EU28 (u Mtoe)

Izvor: Bioenergy Europe, Faaij (2018.), Osiguravanje održive dostupnosti resursa za energetske primjene u Europi;

Slika 2 Korištenje zemljišta prema vrsti u EU28 2015. (%)

Napomena: Druga upotreba obuhvaća usluge i stambena područja, područja vezana uz industriju i ribolovna područja. Neiskorištena i napuštena područja definirana su u aneksima. Izvor: Eurostat

Neiskorištena i napuštena područja predstavljaju 15,8% ukupnog zemljišta u EU28, što predstavlja značajnu količinu zemljišta koja bi se potencijalno mogla koristiti za uzgoj energetskih usjeva. Hrvatska, Grčka, Španjolska i Velika Britanija imaju visok postotak neiskorištenih i napuštenih područja (> 25%). Osim toga, Cipar i Malta također imaju visok udio neiskorištenih i napuštenih područja, ali apsolutni broj je prilično mali. U apsolutnom smislu, zemlje koje pokazuju najveće neiskorišteno i napušteno područje su Španjolska, Švedska, Italija, Francuska i Velika Britanija. S obzirom na proporcije šumskih površina u ukupnoj površini, Finska, Švedska i Slovenija su prve tri zemlje, dok su u apsolutnom smislu prva tri s najvećim šumskim područjem Švedska, Finska i Francuska.

 

Više o temi i dostupnoj biomasi pročitajte u izvješću Biomass supply