Prema neutralnoj Europi: EU ulaže više od 10 milijardi eura u inovativne čiste tehnologije

Komisija objavljuje investicijski program vrijedan više od 10 milijardi eura za niskougljične tehnologije nekoliko sektora kako bi se povećala njihova globalna konkurentnost.

Inovativna klimatska akcija EU-a, kao što je najavljeno, ima niz prednosti za zdravlje i prosperitet Europljana s trenutnim, opipljivim utjecajem na živote ljudi – od stvaranja lokalnih radnih mjesta, rasta i razvoja do energetski učinkovitih domova sa smanjenom potrošnjom energije, čišćeg zraka, učinkovitijeg sustava javnog prijevoza u gradovima, te osiguravanjem opskrbe energijom i drugim resursima.

Povjerenik za klimatske akcije i energiju Miguel Arias Cañete izjavio je: “Manje od tri mjeseca nakon usvajanja naše strateške vizije za klimatski neutralnu Europu do 2050. godine plasiramo novac tamo gdje je potrebno. Naš cilj je nastaviti graditi moderno, konkurentno i socijalno pravično gospodarstvo u skladu s Pariškim sporazumom za sve Europljane. Da bi se to dogodilo, trebat će nam primjena čistih inovativnih tehnologija u industrijskim razmjerima. Zbog toga ulažemo u tržište visoko inovativnih tehnologija u energetski intenzivnim industrijama, skladištenju i korištenju ugljika, u sektoru obnovljivih izvora energije i skladištenju energije. Mi danas pružamo tehnološka rješenja u svim državama članicama i potičemo brz napredak u našem prijelazu na moderno i klimatski neutralno društvo. “

Komisija želi osigurati da Europa i dalje bude na vrhu  u pogledu novih visokovrijednih patenata za tehnologije čiste energije. Ovo vodstvo pruža globalnu konkurentsku prednost, dopuštajući Europi da pokreće povećanje izvoza europskih održivih proizvoda, održivih tehnologija i poslovnih modela.

Europska komisija je 28. studenog 2018. usvojila stratešku viziju za prosperitetnu, modernu, konkurentnu i klimatski neutralnu ekonomiju do 2050. godine – Čisti planet za sve. Strategija pokazuje kako Europa može voditi put prema klimatskoj neutralnosti uz očuvanje konkurentnosti svojih industrija ulaganjem u realistična tehnološka rješenja. Ta tranzicija također zahtijeva daljnje povećanje tehnoloških inovacija u energetskom, građevinskom, prometnom, industrijskom i poljoprivrednom sektoru.

Sljedeći koraci
Komisija namjerava pokrenuti prvi poziv za podnošenje prijedloga u okviru Fonda za inovacije već u 2020. godini, nakon čega slijede redovni pozivi do 2030. godine.

Pozadina
Fond za inovacije udružit će resurse u iznosu od oko 10 milijardi eura, ovisno o cijeni ugljika. U razdoblju od 2020. do 2030. godine na tržištu ugljika bit će prodano najmanje 450 milijuna emisijskih jedinica iz EU sustava trgovanja emisijama (EU ETS). Prihodi od ove prodaje ovise o cijeni ugljika, koja je trenutno oko 20 eura.

Bilo koji neiskorišteni prihodi od prethodnika Fonda za inovacije, programa NER 300, također će biti dodan Fondu za inovacije. Tako ukupna sredstva Fonda mogu iznositi oko 10 milijardi eura.

Fond za inovacije ima za cilj stvoriti prave financijske poticaje za tvrtke i javne vlasti da ulažu u sljedeću generaciju tehnologija s niskom razinom ugljika i da daju prednost poduzećima EU-a da postanu globalni tehnološki lideri.

Fond za inovacije temelji se na iskustvu iz programa NER300, sadašnjeg programa EU-a za potporu demonstraciji zahvata i skladištenja ugljika te tehnologija obnovljivih izvora energije. Ona proširuje svoj opseg tako da eksplicitno obuhvaća skladištenje energije i energetski intenzivne industrije te je bolje prilagođena promicanju inovacija kroz poboljšano i pojednostavljeno upravljanje. Ponudit će bespovratna sredstva za pokriće do 60% dodatnih kapitalnih i operativnih troškova povezanih s inovacijama za odabrane projekte, isplaćivanjem novca na fleksibilan način na temelju potreba pojedinačnih projekata.

Osim toga, nakon odluke Komisije o ponovnom ulaganju nepotrošenih sredstava iz prvog poziva NER 300 u iznosu od oko 487,6 milijuna EUR, prijenos nepotrošenih NER300 fondova na projekte InnovFin Energy Demo sada stupa na snagu i Komisija je potvrdila da sada tri postojeća projekta sada mogu korist od jamstva zajma osiguranog sredstvima iz NER300.

Izvor: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1381_en.htm