Stručni pogled: Bio-bazirano nije samo popularna fraza u europskoj celuloznoj i papirnoj industriji – ona doseže osnove društva.

“Dok se krećemo prema budućnosti, mi kao industrija ćemo stajati pod motom koji će teoretski sve što danas temelji na fosilnom materijalu moći u budućnosti temeljiti na bio-vlaknima”.

Europska industrija celuloze i papira jedna je od rijetkih industrija koje rade sa obnovljivom, recikliranom i fosilnom sirovinom. Često se previdi da je industrija celuloze i papira sama po sebi potpuno biološka industrija, unatoč tomu što je ona zapravo srž nas samih, rekao je Bernard de Galembert, direktor bioekonomije i inovacija Konfederacije europskih papirnih industrija (CEPI) i suosnivač Europskog saveza za bioekonomiju (EUBA) u ovom stručnom pogledu…

Europski tjedan papira u studenom prošle godine bio je prigoda za demonstraciju inovativnog bio-baziranog industrijskog potencijala. Kako bi posebno naglasili svoju budućnosti orijentiranu temu ‘Sense the Future”, Europski tjedan papira bio je domaćin prve europske inačice ‘Blue Sky Young Researchers and Innovation Awards’-a, gdje je osam kandidata pozvano u uži krug kako bi demonstrirali svoje inovacije na bazi vlakana. Također su predstavili novu inovaciju ‘Paper Expo’ gdje je bilo izloženo više inovativnih proizvoda na bazi papira koji se mogu koristiti za različite svrhe – poput ljudske kulture stanica, struktura zrakoplova i obnovljivih bioloških alternativa plastičnim bocama. Izložena je bila samo kap u oceanu kada je u pitanju puni inovativni potencijal industrije, npr. tiskane elektronske konfiguracije na papirnatoj podlozi, baterije na bazi papira, drvna ugljikova vlakna, hi-tech tekstilna vlakna, dodaci prehrani (kao što je vanilin), biogoriva, pametne ambalaže protiv krivotvorenja itd.

”S ambicijama industrije na umu, u planu su i vrlo visoka ulaganja. Prošle godine objavili smo revidiranu verziju našeg 2050 “Investicijskog plana ulaganja” koji je naznačio kako industrija namjerava povećati svoju ukupnu investiciju s dodatnih 44 milijarde eura do 2050. godine, od čega će 20 milijardi eura biti uloženo u proizvodnju inovativnih bioloških proizvoda kako bi se postigao prijelaz prema bioekonomiji s niskom razinom ugljika. To je osobito važno kada je riječ o izazovu naše industrije u borbi protiv klimatskih promjena, gdje je vizija smanjiti emisije CO2 fosilnih goriva za 80% do 2050. godine.” rekao je de Galembert.

“Putokaz za investicije” također signalizira namjeru stvaranja 50% više dodane vrijednosti od proizvoda koji proizvodimo. Na primjer, kada je u pitanju stvaranje vrijednosti iz proizvodnje celuloze, hemiceluloza i lignin predstavljaju ogroman potencijal. Međutim, prepoznato je da se takvi modeli ne odvijaju izolirano, a misija je jamčiti odgovarajuće okolnosti i omogućiti ubrzanje ove inovacije od laboratorija do tržišta.

Izvor: Biobased World News