Zašto biomasa?

Biomasa predstavlja temeljnu sirovinu za uspostavu raznih modela obnovljivih izvora energije. S obzirom na sve veću težnju prema energetskoj neovisnosti te prelasku niza industrija prema održivim rješenjima proizvodnje, sigurna opskrba sirovinom predstavlja uvertiru za uspostavu projekata čije se polazište temelji na biomasi.

Trenutne zalihe fosilnih goriva u svijetu i rastuća cijena istih, njihov utjecaj na okoliš i zbog sve veće potrebe za energijom dolazi do potražnje za novim i zamjenskim izvorima energije. Jedno od mogućih rješenja takvih zahtjeva su biogoriva – sirovine krutog, tekućeg i plinovitog oblika koje se dobivaju iz biomase, materijala biljnog i/ili životinjskog podrijetla.

Kako su šumska i poljoprivredna biomasa nerijetko nepouzdan i heterogen izvor sirovine, uspostavom energetskih nasada osigurava se sigurna i kvalitetna opskrba biomasom koja se može koristiti u proizvodnji energije i nizu drugih industrija.

Biomasa je često tema istraživanja u svim područjima vezanim za industriju – od poljoprivrede, energetike, preko kemije do strojarstva i slično.

Osim negativnog utjecaja tradicionalne energetike, rastuća svijest o korištenju plastičnih proizvoda, uz njihova dugotrajna svojstva razgradnje, dovode do istraživanja i razvoja novih, ekološki prihvatljivih i biorazgradivih sirovina te tehnologije njihove obrade.