Građevinska industrija

Konvencionalni građevinski sektor je jedan od najvećih potrošača sirovina. Globalno jedna zgrada konzumira:

  • 50% od svih resursa
  • 45% energije za grijanje, hlađenje i rasvjetu zgrada, i 5% za vrijeme gradnje
  • 40% vode za sanitarne i druge namjene
  • 60% od poljoprivrednih zemljišta
  • 70% od drvne građe

Biomaterijali su jedan od glavnih materijala koji se koriste u građevinskoj industriji, a čije se poslovanje temelji na korištenju tzv. zelenih sirovina. Biomaterijali se predstavljaju kao zamjena za sintetička vlakna čija su baza fosilni materijali.

Uslijed zagađenja okoliša uzrokovanih širokom primjenom fosilnih komponenti, prirodne i biorazgradive sirovine kao što su materijali temeljeni na polisaharidima, škrobu, celulozi, hitinu, proteinima, kolagenu, kazeinu, ligninu, lipidima itd. mogu biti korisni za jednokratnu upotrebu.

Miscanthus je popularan u proizvodnji vlakana srednje gustoće kao što su primjerice iverica u građevini ili za namještaj.

Kanadska istraživačka skupina zaključila je da proizvodnja biomaterijala pomoću poli (butilen sukcinata) – PBS te vlaknima Miscanthusa rezultira 22, 139 i 47 postotno poboljšanom rastezljivosti, savitljivosti i čvrstoći u odnosu na čisti PBS. Taj novi biomaterijal ima odlične mehaničke i termo mehaničke karakteristike.

Izvor: AgriKinetics