Kemijska industrija

Sirovine bazirane na ugljiku nužne su u kemijskoj industriji, pogotovo za proizvodnju organskih materijala. Trenutačno se uglavnom koristi sirovina fosilnog podrijetla kao što su mineralna ulja, nafta, prirodni plin i ugljen, no nešto više od 10% sirovina čine one iz obnovljivih izvora – biljnog i životinjskog podrijetla.

Kao obnovljiv izvor ugljika koriste se različite kategorije biomase. Ta biomasa se danas najčešće koristi u svrhu proizvodnje energije i kao gorivo, ali predstavlja iznimno važnu sirovinu u proizvodnji niza materijala kemijske industrije. Glavne klase bio-proizvoda kemijske industrije prikazane su u nastavku:

Obrada biomase ovisi o vrsti sirovine i o vrsti proizvoda. Općenito, ona se temelji na sljedećem dijagramu: