Papirna industrija

U 2013. godini u svijetu je proizvedeno oko 400 milijuna tona papira, a predviđanja govore da će do 2025. godine ta proizvodnja dosegnuti količinu od 500 milijuna tona papira, što je rast od 1,6% godišnje. Potrošnja papira po stanovniku ovisi do zemlje ili regije (primjerice u SAD-u je ta količina čak 300 kg po stanovniku), ali na globalnoj razini, količina je oko 55 kg po stanovniku. Najviše se koriste ambalažni papiri i kartoni te ostali tiskovni i pisaći papiri.

Najvažnija sirovina za izradu papira je celuloza, odnosno celulozna vlakna. Strukturu celuloze čini niz glukoznih jedinica međusobno povezanih 1,4 glikozidnom vezom. Skupine celuloznih lanaca koji se nazivaju fibrili uvjetuju vlaknatu strukturu biljnog materijala.

Biljna vlakana osim celuloze sadrže i hemiceluloze i lignin. Budući da hemiceluloze nemaju strukturu celuloze potrebno ih je do neke mjere izdvojiti u postupku prerade celuloze. Hemiceluloze su lako topivi spojevi što pogoduje njihovom uklanjaju. Lignin je također potrebno izdvojiti u postupku prerade celuloze u što većoj mjeri. Bez obzira koje se metode uklanjanja lignina primjenjuju, on se u cijelosti ne može izdvojiti.