O Miscanthusu

U posljednjih 35 godina otkako je Miscanthus x giganteus prepoznat u Europi kao energetski usjev za proizvodnju biomase, interes za njim konstantno raste. Istraživanja su dovela do mogućnosti uspostave održivih sustava za uzgoj, žetvu, te korištenje usjeva Miscanthusa za proizvodnju energije.

Visoki prinos biomase po hektaru, niska razina pepela i vode, visoka energetska učinkovitost u usporedbi sa sličnim usjevima te sposobnost da preživi u hladnim uvjetima i na lošim tlima čine Miscanthus x giganteus ključnim usjevom za proizvodnju biomase.

Izračunata energetska iskoristivost Miscanthusa je 1:32, što je više od bilo koje druge poljoprivredne kulture uključujući i kulture kratkih ophodnji kao što su vrba (1:30), pšenica (1:9) ili uljana repica (1:4). Jedna tona biomase Miscanthusa može zamijeniti 0,6 tona ugljena, 400 litara ulja, u čemu se također pokazao boljim od slame, konoplje, prosa itd.

  • Sa prosječnim prinosom od 20+ tona suhe biomase od četvrte godine nakon uspostave nasada te visokom razinom celuloze (45%-52%), Miscanthus x giganteus predstavlja jedan od najperspektivnijih usjeva takve vrste koji uspijeva na području Europe odnosno u njenim klimatskim uvjetima.
  • Samo u prve dvije godine od uspostave nasade potrebno je poduzeti mjere zaštite od korova, te gnojidbu. Za preostalih 20-30 godina koliko je eksploatacijsko razdoblje biljke, uslijed padanja lišća na tlo (što pospješuje organsku strukturu tla), te brzog rasta i gustog sklopa Miscanthusa, te mjere više nisu potrebne.
  • Potreba za gnojivima je vrlo mala (od treće godine nakon sadnje 30-60 kg N/ha). Miscanthus spada u C4 biljke. Uoči zime nutrijenti se spuštaju iz zelenih dijelova biljke u rizom i skladište za idući vegetacijski ciklus. Lišće uoči zime pada na tlo i tako poboljšava organsku strukturu tla i omogućuje dodatna hranjiva za rizom.
  • Za razliku od drugih višegodišnjih usjeva, usjev Miscanthusa nije problem ukloniti. S obzirom da je biljka sterilna, ne postoji opasnost od invazivnosti.

Miscanthus predstavlja ključnu energetsku kulturu čija biomasa se može koristiti za proizvodnju biogoriva, te u biorafinerijama za proizvodnju raznih tekućih goriva i kemikalija. Visoki prinosi biljke, te visok sadržaj ugljikohidrata i lignina predstavljaju veliku važnost za daljnju proizvodnju biogoriva.

Biomasa Miscanthusa se može koristiti u direktnom izgaranju isto kao i nafta, plin ili ugljen, može se preraditi u pelete/brikete ili usitnjeno za direktno izgaranje. Također, može se koristiti i kao sirovina za proizvodnju biogoriva. Miscanthus se još može koristiti za:

  • Izgaranje u svrhu proizvodnje električne energije i topline
  • Prerade u tekuća biogoriva
  • Papirnu industriju, proizvodnju celuloznih vlakana i materijala na bazi celuloze te proizvodnju pulpe i pakirne ambalaže
  • Za proizvodnju lakih ploča i panela u građevini
  • Proizvodnju proizvoda kao što je bioplastika i biotekstil
  • Stelja za životinje

U sljedećoj tablici prikazani su rezultati analize sastava biomase s područja Hrvatske: