Uzgajivači

Zašto uzgajati Miscanthus?

Miscanthus nije zahtjevna kultura te proizvođačima pruža visoke i zagarantirane prinose idućih 20+ godina koliko je eksploatacijsko razdoblje biljke. Biljka je prilagođena za uzgoj na marginalnim tlima, pa neće ulaziti u konkurenciju sa pogodnim tlima namijenjenima za uzgoj hrane.

Uspostavom energetskih nasada zajednicama u ruralnim područjima se pruža mogućnost proizvodnje vlastitih biogoriva i energije kroz suradnju sa lokalnim poljoprivrednicima ili zadrugama. Biomasa se daljnjom preradom može koristiti u nizu industrija, ali i kao sirovina za opskrbu energijom na lokalnoj razini. Takav model pozitivno utječe na dohodak poljoprivrednika te povećava životni standard i kvalitetu života u ruralnim krajevima.

Uzgojem Miscanthusa proizvođač može „raditi pametnije, a ne više“. Višegodišnji energetski nasadi kao što je Miscanthus pružaju sigurnost u prinosu i zaradi više od gotovo bilo kojeg drugog usjeva, dok smanjuju troškove rada.

U Europskoj uniji tržište biomasom ubrzano raste. Prodati biomasu Miscanthusa na tržištu je lako s obzirom da se radi o visoko celuloznoj sirovini koja se koristi u raznim industrijama. Već postoji niz proizvoda na bazi biomase Miscanthusa, primjerice pojedini autodijelovi (kotači, odbojnici, felge), a može se koristiti i kao visokokvalitetna stelja za konje, goveda i perad, kao materijal za izolaciju, bioplastiku, u papirnoj, tekstilnoj i u nizu drugih industrija. Do 2050. godine ima potencijal da zadovolji 12% energetskih potreba EU.

Uzgoj Miscanthusa pruža proizvođačima vrlo fleksibilno raspolaganje zemljištem s obzirom na niske zahtjeve biljke i visoke godišnje prinose koji iznose od 20-30 tona biomase po hektaru što proizvođaču daje financijsku sigurnost.

S obzirom da će se uzgoj, proizvodnja i obrada sirovine višegodišnjih nasada Miscanthusa odvijati u ruralnim dijelovima Hrvatske, stvorit će se kapaciteti za otvaranje novih radnih mjesta, te direktno utjecati na povećanje poslovne aktivnosti na lokalnim razinama.

Ukoliko imate pitanja vezana uz navedeno, molimo Vas da kontaktirate BEECO stručni tim.